Uczniowski Klub Sportowy FAN SPORT
Kraków 30-133, ul. Juliusza Lea 140/14
biuro tel. 506 479 991
zarząd tel. 608 113 949
e-mail: uksfansport@o2.pl

Ewidencja Klubów Sportowych prowadzona
przez Urząd Miasta Krakowa nr UKS/218

Nr konta bankowego 81 1020 2906 0000 1002 0299 7971

Nr NIP:6772372035.
Nr REGON:122705648