UKS Fan Sport został założony w 2012 roku z inicjatywy grupy instruktorów sportu, których główną ideą jest powszechny rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz wyrównywanie szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej. Projekty UKS Fan Sport finansowane są z uzyskanych dotacji od jednostek zaangażowanych w promocję sportu. Zajęcia organizowane są na wynajmowanych obiektach sportowych spełniających zasady bezpieczeństwa. Nasza kadra posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Priorytetem jest dla nas dobra zabawa przez sport z zachowaniem maksymalnych warunków bezpieczeństwa uczestników.

Uczniowie w dobie komputeryzacji i internetu wykazują coraz mniejsze zainteresowanie aktywnością fizyczną co w konsekwencji prowadzi do nadwagi, otyłości i wad postawy. Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. Jedną z dodatkowych form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe. Stwarzając odpowiednie warunki do rozwoju i uprawiania sportu
dzieci i młodzieży podnosimy ich poziom sportowy. Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia stanowią również atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom agresji i patologii społecznych.

Zapisy do klubu prowadzone są przez cały rok na podstawie deklaracji członkowskiej dostępnej w zakładce DO POBRANIA.
Wystarczy złożyć deklarację by zostać uczestnikiem ciekawych zajęć sportowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę sportową.