Projekty

ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE W WODZIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel organizacji zajęć:

– adaptacja do środowiska wodnego i poznanie technik relaksacyjnych

– zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pływania

– profilaktyka i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ON

– wyrównywanie szans ON w zakresie dostępu do infrastruktury sportowej i bezpłatnej nauki

– edukacja w zakresie bezpieczeństwa nad akwenami

– usprawnienie osób niepełnosprawnych w warunkach wodnych

Zajęcia organizowane są 1 raz w tygodniu po 1 godzinie przez instruktorów pływania pod opieką ratowników WOPR.
Uczestnikami projektu są przede wszystkim osoby niepełnosprawne o niskim statusie materialnym.
Zajęcia mają charakter otwarty, każdy chętny może zgłosić udział i skorzystać z zajęć usprawniających w wodzie.
Zapisy przyjmowane są wg kolejności zgłoszeń.
Program zakłada naukę i doskonalenia pływania, poznawanie technik relaksacyjnych w środowisku wodnym, szkolenie z zakresu „bezpiecznej kąpieli” oraz zasad zachowania się nad akwenami wodnymi.
Zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 10 osobowych na jednego instruktora.
Udział w zajęciach jest bezpłatny po uzyskaniu dotacji. Zadanie ma charakter non profit.