Zarząd
Michał Banaszek – prezes
Bogusław Mączka – wiceprezes
Sylwia Pilch Machoń – skarbnik
Michał Chwaja – sekretarz


Komisja Rewizyjna
Jan Szymula
Kazimiera Kwinta