Zarząd
Michał Banaszek – prezes
Monika Wlazło – wiceprezes
Sylwia Pilch Machoń – skarbnik
Michał Chwaja – sekretarz

Komisja Rewizyjna
Jan Szymula
Kazimiera Kwinta